ESF – VRIJEME NIJE BREME 2

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Sadržaj objava isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Nemo

EU Fondovi


Naziv projekta: Vrijeme nije breme 2

Nositelj projekta: Dječji vrtić Nemo
Područje provedbe projekta: Grad Zagreb
Razdoblje provedbe projekta: 23. prosinca 2021. – 23. kolovoza 2023. (20 mjeseci)
Ukupna vrijednost projekta: 3.419.771,10 HRK
Iznos EU potpore: 3.419.771,10 HRK

Cilj projekta:

Projektom „Vrijeme nije breme 2“ omogućit će se uvođenje produljenog rada Dječjeg vrtića Nemo čime će se pomoći boljem usklađivanju poslovnog i obiteljskog života korisnika usluga Dječjeg vrtića NEMO. Također, projektom će se omogućiti dodatno stručno usavršavanje suradnika koji rade u dječjem vrtiću, što će povećati kvalitetu provedbe programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Aktivnosti projekta:

  • Organizacija produljenog rada Dječjeg vrtića Nemo do 20:00 sati
  • Pružanje kvalitetne usluge ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
  • Pružanje usluge rada s djecom i subotom ujutro od 8:00 do 12:00 sati
  • Formiranje stručnog tima pedagog, psiholog, logoped
  • Omogućavanje stručnog usavršavanja unutar i izvan ustanove Dječjeg vrtića NEMO
  • Nabavka stručne literature za djelatnike, oprema, didaktika, informatička oprema, stručna usavršavanja
  • Promidžba i vidljivost: početna i završna konferencija, izrada i distribucija letaka i plakata o projektu, izrada rollup banera
  • Upravljanje projektom: interna evaluacija aktivnosti s ciljem unaprjeđenja i praćenja aktivnosti, narativni i financijski izvještaji

Rezultati projekta:

Projektom „Vrijeme nije breme 2“ organiziran je produljeni rad Dječjeg vrtića Nemo čime se nastojalo pomoći boljem usklađivanju poslovnog i obiteljskog života korisnika usluga Dječjeg vrtića NEMO. Također, projektom je omogućeno dodatno stručno usavršavanje suradnika koji rade u dječjem vrtiću, što je povećalo kvalitetu provedbe programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Kontakt: Dječji vrtić Nemo
Irena Burić, voditeljica projekta
Adresa: Našička 6 i Našička 12, 10 000 Zagreb
Kontakt: 01/3668-815
E–mail: nemovrtic@gmail.com
Web stranica: www.vrtic-nemo.hr