ŠKOLJKICE

Školjkice su skupina djece starije jasličke dobi.

Kod djece starije jasličke dobi potičemo osamostaljivanje u osnovnim životno-praktičnim aktivnostima kao što su oblačenje i svlačenje odjevnih predmeta, obuvanje i izuvanje obuće, samostalnost pri jelu i piću, ispravno pranje ruku te odvikavanje djece od pelena suradnjom roditelja i odgojitelja.

Stavljamo naglasak na razvoj govora,  komunikacijskih sposobnosti  te intelektalni razvoj djeteta.

Djeca s navršene 2 godine mogu sudjelovati u dijelu sportskog programa, odobrenog od nadležnog ministarstva, koji je primjeren za dob starijeg jasličkog djeteta i jako povoljno utječe na motorički razvoj.

Motorički razvoj djeteta usko je vezan i uvjetuje razvoj i spoznajnog, emocionalnog i socijalnog razvoja. Sve djelove sportskog programa planira i s djecom provodi stručna osoba.