RAČIĆI

RAČIĆI su skupina djece mlađe jasličke dobi.

Jaslice ne smatramo mjestom boravka djeteta ˝na čuvanju˝ dok roditelji ne dođu.

Djetinjstvo je razdoblje brzog i složenog razvoja. Stoga već od te najranije dobi, u jaslicama, pružamo djeci mogućnost sudjelovanja u raznovrsnim aktivnostima kako bi smo potaknuli sva njihova razvojna područja.

Holistički pristup uči nas da razvoj djeteta čine više međusobno povezanih dimenzija. Svaka razvojna intervencija važna je i utječe na sva razvojna područja.

Tjelesni razvoj, spoznajni, emocionalni te socijalni razvoj utječu jedan na drugoga i razvijaju se usporedno. Sva razvojna područja razvijaju se ovisno o nasljednom i okolinskom utjecaju te ovisno o neurološkom razvoju djeteta.