RIBICE

RIBICE su skupina djece mlađe jasličke dobi.

Jaslice ne smatramo mjestom boravka djeteta ˝na čuvanju˝dok roditelji ne dođu.

Djetinjstvo je razdoblje brzog i složenog razvoja. Stoga već od te najranije dobi, u jaslicama,  pružamo djeci raznovrsne aktivnosti kako bi smo potaknuli sva njihova razvojna područja.

Holistički pristup uči nas da razvoj djeteta čine više međusobno povezanih dimenzija. Svaka razvojna intervencija važna je i utječe na sva razvojna područja.Tjelesni razvoj, spoznajni, emocionalni, socijalni razvoj utječu jedan na drugoga i razvijaju se usporedno. Sva razvojna područja razvijaju se ovisno o nasljednom i okolinskom utjecaju te ovisno o neurološkom razvoju djeteta.